#MarkanızınYanındayız!

Yapılan son anket çalışması, şirket sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve beyaz yaka çalışanların ofislerine geri dönmek istediğini gösterdi. Katılımcılar ofislerde ve ofis mobilyalarında temizlik/hijyen protokollerinin uygulanmasının öncelikli olduğunu vurguladı.Ofisler, yeni nesil çalışma alanları ve mekanlar için insan odaklı tasarımlar hayata geçiren markalar, normalleşme ile çalışma şekilleri ve ortamlarındaki beklentileri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir anket çalışması yaptı.

Dijital dönüşüm, marka içindeki birden çok disiplini ve markayı oluşturan farklı katmanları değişim ve dönüşüme zorlamaya başladı. Marka iletişimi ve yönetimi meselesi yıllardır kalıplaşmış kurallar, cümleler ve isimler ile şekillenerek bugünkü halini aldı. Ancak bugün marka denilen olguyu kendi üzerine giyen ticari işletmeler, günümüz şartlarında büyük bir dijital değişim ve dönüşüm kapısını çalmış durumda. Bu durumda yaşanacak köklü değişim, zamanın ruhunu yakalayamayan kişileri, stratejileri ve en önemlisi şirketleri tarihin tozlu sayfalarına kaldırmaya hazırlanıyor.  
Yıllardır markalaşma konusunda bildiğimiz, okuduğumuz, kemikleşmiş geleneksel birçok bilginin ve kaynağın geçerliliğini yitirmeye başladığını görmekteyiz.

Covid Sonrası Markanızda Dijital Dönüşüm Zamanı! , Ankara Reklam Ajansı

Peki Markanız  Dijital Dönüşüme Hazır Mı? 

Markalar açısından dijitalleşme bir tercih değil, zorunluluktur. Dijitalleşemeyen marka, dijital dönüşüm geçirmeyen marka, çağın gerisinde kalacaktır.  
Peki, dijitalleşmeye nereden başlayacağız? Markamızı bu sürece nasıl hazırlayacağız? Birçok marka yöneticisinin ajandasını bu sorular işgal ediyor. Hazırlık süreci masalarında önemli bir gündem maddesi olarak yer alıyor.  

İşte Markanızı, Dijital Dönüşüme Hazırlanmasına Katkı Sağlayacak Adımlar! 

Dijital dönüşüm ile ilgili yanlış teşhis ve reçeteler markanıza ciddi zararlar verebilir. Markanızı, dijitalleşme perspektifinde yeterince analiz etmeden, adımlar atmamakta fayda var. 

Sadece Teknolojiye Odaklanmayın 

Dijital dönüşüm konusunda en büyük yanılgılardan biri, teknolojiye odaklanmak oluyor.
Teknoloji ve teknik konulara o kadar odaklanıyoruz ki, asıl noktayı kaçırıyoruz: Teknoloji dijital dönüşümde amaç değil, araçtır. Yapılması gereken, markanızı teknolojiyi araç olarak kullanarak dönüştürmektir. 
Markanızı dönüştürecek olan asıl unsur; teknoloji değil, insanlardır. 
Markanızı dönüştürebilmek için, departmanlarda bu sürecin sorumluluğunu üstlenecek liderlere ihtiyaç var. Dijital dönüşümün liderleri, markanızın içindeki dijital liderler olacaktır. Bu yüzden konumuz, -teknolojiden çok- insanların bu dönüşüme uyum sağlamasını sağlamaktır. Zor olan, insanların zihinlerinin dönüşmesini sağlamaktır. İnsanların dijitali içselleştirmesini sağlamadan, sadece teknoloji üzerine yatırım yaparsanız, başarısız olursunuz.

Covid Sonrası Markanızda Dijital Dönüşüm Zamanı!,  Ankara Reklam Ajansı

Dijital Kültür Oluşturmaya Çalışın 

Sürecin en zor kısımlarından biri de, dijital dönüşüm için dijital bir kültür oluşturmanız konusudur.
Markanızda, dijitalleşme bir kültür haline gelmez ve benimsenmezse, başarı şansınız olmuyor. 

Dijital kültürü nasıl oluşturacağız?


1. Çalışanların dijital anlamda okur-yazarlıklarını arttırmalısınız. 
2. Dijital ile ilgili düzenli olarak eğitim ve workshop çalışmaları düzenlemelisiniz. 
3. Dijitali içselleştirmelerini kolaylaştırmalısınız. 
4. Dijitali işlerinde nasıl kullanabileceklerine dair örnekler sunmalısınız. 
5. Dijitalin markanıza nasıl katkı sunacağını onlara iyi anlatmalısınız.


Dijitalleşme konusunda yeterince bilgisi olmayan, temel kavramlara uzak çalışanların, dijital kültürünüzün parçası olmasını beklemeyin 

Bu mümkün değildir. Dijitalleşmeyi, öncelik sırasına alırsanız, düzenli olarak bilgilenmelerini sağlarsanız, çalışan-ların süreci benimsemesi ve kültür oluşturmanız kolaylaşır. Dijital kültürün oluşması zaman ve emek alır. Önemli olan ise, bunun öneminin farkında olup harekete geçmektir. 

Bütünsel Düşünün! 

Dijital dönüşüm, tüm organizasyonunuzu ilgilendiriyor. Herhangi bir departman ile sınırlı değil. Bu yüzden yapılacak tüm çalışmalarda bütünsel bakmanız, büyük resmi görmeniz şarttır. Büyük resmi görüp, doğru parçaları bir araya getirebilirseniz, başarılı olma şansınız artacaktır. Bütünsel düşünerek, süreçlerinizi ve departmanları birbirlerine entegre edebilir, iletişimlerini güçlendirebilirsiniz. Bütünsel ve bağlantılı düşünebilmek, markanızın verimliliği ve dijital dönüşüm sürecinize ciddi katkılar sağlayacaktır. 
Dijital dönüşüm, uzun ve zor bir yolculuktur. Bu yolculukta başarılı olmak için, o yolculuğa iyi hazırlanmanız gerekiyor. Hazırlık sürecini doğru geçirmezseniz, hata yapma ihtimaliniz artacaktır. Bu yüzden, dijital dönüşümün hazırlık süreci, markalar için hayati bir öneme sahiptir. 
Biz bu Yolculukda #MarkanızınYanındayız!


Covid Sonrası Markanızda Dijital Dönüşüm Zamanı!, Ankara Reklam Ajansı