#markalasma

Marka, elbette ki bir çoğumuzun aklına ilk gelen şekliyle isim, logo, simge, görsel, tasarım, sözcük gibi unsurların bir araya gelmesiyle oluşmuş, tabir yerindeyse, “firmanın temsilcisidir” Bu açıdan marka bizi, firmamızı, tanımlayan ilk şeydir. Yani firmamızın adı- soyadıdır, varlığını sürdürdüğü coğrafyadır, yaptığımız işin özet tanımıdır. Marka bir kimliktir. Genel algıdan çok daha önemlidir.

Marka çok güçlü bir imajdır. Firma hitap ettiği kesim ile kaşı karşıya geldiğinde verdiği ilk izlenim bu imaja bağlıdır. Firmanın veya ürünün güvenilir ve güçlü olarak algılanması da bu izlenim ile doğru orantılıdır.

Tüm bu sebepler değerlendirildiğinde bir marka yaratırken tüketicinin beklentisini ve isteğini çok iyi analiz etmek gerekir. Zira bu talep, bizi en doğru sonuca götüren bir kılavuz görevi görecektir.  Yani ortaya çıkacak olan sonuç tüketiciyi her açıdan tatmin etmelidir. Bu tatmin, fiziki olabileceği gibi ruhsal bir ihtiyacı karşılamak şeklinde de olabilir. 

MARKA BİR KİMLİKTİR , Ankara Reklam Ajansı

Pazar araştırmaları, tüketici ile sıcak temas; kısacası doğru ve yakın iletişim müşteri beklentisini çözmemize en fazla yardım eden unsurdur.  Aynı etkileşim ilerleyen zamanlarda markanın  amacına hizmet edip etmediğini analiz etmek için de en doğru yollardan biri olacaktır.

Akabinde, araştırmalar neticesinde elde edilen sonuçlar  psikolojik açıdan da değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda tüketici ile empati kurabilmek çok önemlidir. Bu sayede tesis edilecek güven, müşteride, her hangi bir ürünün ona pazarlanmaya çalışıldığı değil tam da ihtiyacı olan şeyin sunulduğu yönünde bir algı oluşturacaktır.

MARKA BİR KİMLİKTİR,  Ankara Reklam Ajansı

Markalaşma daha çok psikolojik bir çalışmadır. Bu sebeple de zorlu bir süreçten geçer. Bu süreç doğru paylaşılırsa, iletişim tamamlanmış olur.

Her markanın kendine has bir hikayesi vardır. İlla ki vardır. Ve siz bu hikayeyi en doğru şekilde tüketiciye anlatabilirseniz, dünyanın en değerli duygularından birini paylaşmış ve hissettirmiş olursunuz: Samimiyet. Bu sayede de müşterileriniz kendilerini sizinle aynı tarafta görür ve hisseder. Bu da içinde bulunulan zamanda güçlü ve güvenilir, gelecek için ise kalıcı bir marka demektir.

MARKA BİR KİMLİKTİR, Ankara Reklam Ajansı